ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಓರಲ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಲಾಜಿ

 

 

                                  ಬೊದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರುಗಳು

ಹುದ್ದೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ 

ಇಮೇಲ್

1.

ಡಾ.ಸಹನಾ ಶ್ರೀನಾಥ್

ಡೀನ್‌ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ, F.IAOMP

drsahanans@gmail.com

2.

ಡಾ:(ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್) ಸುರೇಶ್ ಟಿ

ಅಸೋಷಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಫೆಸರ್

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್

sureshgdc@gmail.com

3.

ಡಾ:ಚಂದ್ರಕಲಾ ಜೆ

ಅಸೋಷಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಫೆಸರ್ 

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್

kalamds@gmail.com

4.

ಡಾ:ಸತೀಶ್ ಯಾದವ ಟಿ

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಫೆಸರ್

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್

dr.satishyadava@gmail.com

5.

ಡಾ:ಸುಗನ್ಯಾ ಜಿ

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಫೆಸರ್

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್

sukanya05@gmail.com

6.

ಡಾ:ಜ್ಯೋತಿ ತಲವಾರ್

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಫೆಸರ್

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್

jyothi.talwar@gmail.com

 

 ಸೇವೆಗಳು

  ಒರಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿ ವಿಭಾಗ
ಕೋಡ್ ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್
801 H.B% 15 10
802 T.C 15 10
803 D.C 15 10
804 E.S.R 20 10
805 BT & CT 15 10
806 Blood Sugar 30 15
807 Urine Sugar 15 10
808 Urine Routine 15 10
810 Tissue Biopsy 75 38
811 Review of Slides 35 18
812 Aspiration Cytology  30 15

 

 

 OVERVIEW

 The speciality of Oral Pathology and Microbiology aims at gaining adequate knowledge and the required expertise to carry out the investigatory procedures.

The department deals with clinical pathology by performing incisional biopsy, exfoliative and aspiration cytology , hematology and diagnostic histopathology with routine hematoxylin and eosin, special stains, immunohistochemistry along with molecular studies like PCR for the purpose of reporting cases and research work. The department also receives biopsies from various private practitioners in and around Bangalore.

The department is highly able to interpret lab findings thus helping other dental departments in prevention, diagnosis and treatment of the diseases of oral and maxillofacial region.

The department in Government Dental College and Research Institute, Bangalore is well upgraded beyond the requirements of apex and the local body, catering in different divisions like hematology, cytology, histopathology and others like Immunohistochemistry, PCR, colorimetery  and fluorescence.

Department also has a elaborative collection of slides and extensive collection of specimens in the museum which helps in differentiating normal from pathology.

To ensure the proper functioning it is well equipped with regular caliberation. This not only helps the clinician in vital clinical decision making, but also helps to undertake research endeavours of PhD, post doctoral, MDS and undergraduate students of all dental specialities. The department is well equipped for research facilities like pentahead research microscope, Olympus BX- 53 with image progress capture software, binocular microscope, polarised microscope, dark field microscope, fluorescent microscope, stereomicroscope, well equipped immunohistochemistry lab, -80°C deep freezer, temperature controlled centrifuge, biosafety cabinet, real time PCR multiplex.

 

 HISTORY

The department of Oral Pathology started in the year 1974 by late Dr. H R Narayana, who served for 18 years. His extensive knowledge in the field of medical science contributed in a huge way to integrate the subject of Oral Pathology with general and systemic Pathology.

Dr. S Hemavathy joined as lecturer in the year 1981, after completing her MDS she rejoined the department in 1990. The post graduate course in the department of Oral Pathology was started in the year 1991 under the able guidance and leadership of Dr. S Hemavathy. She took over as head of the department in 1998. In her tenure the department got a well-established museum of both hard and soft tissue specimens for undergraduate and post graduate students. In 2002 the department shifted from second floor to Ist floor which was earlier Skin department. Thanks to Dr Ramananda Shetty, with his efforts the whole department was renovated with all the modern Lab equipements like automatic tissue processor, stainer, wax dispenser, tissue embedder and microtome.

Dr. Sahana Srinath joined as Assistant professor in the department in the year 2002 and served for 2 years and rejoined as associate Prof. in the year 2008. The charges of Head of the Department were handed over to Dr. Sahana Srinath in the year 2013 after superannuation of Dr Hemavathy. Dr. Sahana was the first PhD doctorate and was awarded fellowship in IAOMP

Due to her untiring effort with Dr Prithviraj DR  using their contact in the government, the department got a research and development unit such as Polymerase Chain Reaction to keep in pace with changing advancement in the field of oral sciences.

In 2017 the department got PhD recognition.

 The Post graduate students  have won accolades by receiving awards at state and national levels by presenting  papers and posters.

Currently the department is efficiently headed by Dr. Sahana Srinath with other staffs working in department Dr. (Capt.) Suresh T (Associate Professor), Dr. Chandrakala J (Associate Professor.), Dr. Satish T Yadav (Assistant Professor), Dr.Suganya G( Assistant Professor), Dr. Jyoti Talawar( Assistant Professor). 

Mrs Jayashree M and Mr. Jadeepa C. are working as technicians  in the department.

 

                                   

ACADEMIC ACTIVITIES

 • Conducted National level CDE programme in 2011
 • Conducted CDE programme PATHOCOGNIZANCE I in the year 2014
 • Conducted CDE programme PATHOCOGNIZANCE II in the year 2015
 • Conducted CDE Programme
 • Conducted south zonal CDE programme PATHOCOGNIZANCE on 5th to 8th march 2019
 • Regular teaching for post graduates and PhD  students
 • Undergraduate teaching and research work
 • Special stains related to histopathology
 • Immunohistochemistry
 • Cytology
 • PCR

 

 

                                          RESEARCH  ACTIVITIES

 • Research work on the Relationship of Epithelial-Mesenchymal Transition marker, Snail with the invasiveness & infiltration in Ameloblastoma, Keratocystic Odontogenic Tumor & Oral Squamous Cell Carcinoma; A Comparative Immunohistochemical Study.
 • Effect of Composite Restoration & Components on Estrogen & Testosterone levels.
 • Cytomorphometric analysis of Oral exfoliative cells in leukoplakia & Oral Squamous cell carcinoma using light & confocal laser microscopic methods.
 • A study on the association betweenHelicobactor pylori& recurrent aphthous ulceration using Real Time Polymerizing Chain Reaction Technique
 • Expression of circulating tumor cells in oral potentially malignant disorders and oral squamous cell carcinoma
 • Expression of Aldehyde dehydrogenase A1 in normal mucosa, oral potentially malignant disorders and oral squamous cell carcinoma: A comparative study
 • Evaluation of cytokeratin 14 in oral squamous cell carcinoma subjects- pre and post treatment and correlation with the clinical stage: A longitudinal comparative study
 • Cross-sectional questionnaire-based study on the future aspect of Oral pathology.
 • Efficacy of Stereomicroscope in enhancing the ability of grossing pathological specimen.

                                            ACHIEVEMENTS OF THE DEPARTMENT

 • Conducted National level CDE programme in 2011
 • Conducted CDE programme PATHOCOGNIZANCE II in the year 2015
 • Conducted Oral Pathology master class in the year 2019
 • Started PCR work in the year 2020.
 • Vinay Kumar secured second rank in final year MDS examination held by RGUHS in the year 2014. Since then there has been continous ranks in our department.
 • Pallavi PG student secured tenth rank in final year MDS examination held by RGUHS in the year 2018.
 • Jyoti Kumari PG student bagged Gold Medal by securing highest marks in final year MDS examination held by RGUHS in the year 2019.
 • Vanita PG student secured 5th rank in final year MDS examination held by RGUHS in the year 2020. Received grant from RGUHS work on expression of circulating tumor cells in oral potentially malignant disorders and oral squamous cell carcinoma
 • Received grants for UG research work from RGUHS for “The potentiality of crystallisation test in early detection of malignancy in tobacco users” AND “Congenital craniofacial anomalies amongst birth at Major Government Hospitals in Bangalore, India.”
 • PG student Dr. Abhisikta Chakrabarty secured first position in poster competition titled: Cross-sectional questionnaire-based study on the future aspect of Oral pathology held by IAOMP in the year 2018.
 • PG student Dr. Abhisikta Chakrabarty secured first position in poster competition titled: Efficacy of Stereomicroscope in enhancing the ability of grossing pathological specimen held by IAOMP in the year 2019.
 • PG students of our department, Dr. Abhisikta Chakrabarty, Dr. Hajira Khatoon and Dr. Meghashyama Kulkarni have won the first position in the RGUHS quiz completion held on the occasion of RGUHS silver jubilee 2021.
 • UG students were awarded first position in paper and poster presentations held by National Oral Pathology UG Summit 2021 under the guidance of our staff.
 • Our Final year PG Dr. Abhisikta Chakrabarty has won first position in paper presentation held by KSOMP Conference in April 2021.
 • Our PG students have won First and second position in the quiz competition held by KSOMP Conference in April 2021.

                                          VISION

To be the leading Oral and Maxillofacial Pathology department in the field of academics, clinical/histopathological innovations, Research and patient care.

 

                                             MISSION

To maintain leadership role in consistently providing accessible, affordable and comprehensive oral health care services to all with focus on underprivileged

Main objective is to train BDS students in the subject of oral histology, dental anatomy and oral pathology

To train MDS students to expertise in diagnostic oral pathology & research . Department also provides extensive training in clinical examination, radiological interpretation and grossing which would help in clinicopathological correlations. Interns are trained to do haematological examinations and encouraged to examine patients which will be helpful for future practice.

The department has been conducting CDE programmes and workshops which helps in updating knowledge on latest advances for both students and faculties

To enlighten students in field of oral and maxillofacial pathology that encompass a university based curriculum supplemented with problem based learning and critical analysis to emerge as an institute of regional and global excellence in the field of dental education , patient care and research.

We provide education in an ethical and professional environment with quality dental care to the patients.

 

PUBLICATIONS OF STAFF

LIST OF ARTICLES PUBLISHED BY DR. SAHANA SRINATH  

( Total – 37)

 1. Sahana N.S, SK Srinath, S Hemavathy, SK Vishwanath. Missing tooth tissue replacement- the milestones- a systematic review. Achives of Oral Sciences and research 2012;2(1):47-52
 2. Sahana S, SK Srinath, SK Viswanath. Calcium metabolism- a review of literature. Elixer Dentistry.63(2013)18522-18524
 3. Krishnappa S, Sahana S, Vishwanath SK, Bhardwaj P, Singh R. Evaluation of facial image scale and Venham picture test used to assess dental anxiety in children. Journal of Indian Association of Public Health Dentistry. 2013 Jul 1;11(3):31.
 4. Sahana S, Krishnappa SS, Krishnappa VS. Low prevalence of dental caries in children with perinatal HIV infection. Journal of oral and maxillofacial pathology: JOMFP. 2013 May;17(2):212.
 5. Krishnappa S, Sahana S, Bhardwaj P, Mallaya CH. Role of probiotics in prevention of dental caries: a review. J Adv Med Dent Sci. 2013;1(2):86-91.
 6. Krishnappa S, Sahana S, Bhardwaj P, Mallaya CH. Palatal Rugoscopy: Implementation in forensic odontology-a review. J Adv Med Dent Sci. 2013;1(2):53-9.
 7. S Hemavathy, J Chandrakala, N.S Sahana, T Suresh.Clear cell odontogenic carcinoma- a diagnostic dilemma. Arch Oral Biol .2013;4(1)
 8. S Hemavathy , Sahana N.S, D Vianykumar, Suresh T, Chandrakala J,Mohammed Asif.Orthokeratinised odontogenic keratocyst. Archives of Oral Sciences & Research.2013; 3(2):144-50.
 9. Sahana NS, SK Srinath, SK Vishwanath, Singh R. Inverted and severely dilacerated mesiodens preventing eruption of central incisor: A case report. J Odontol Res 2013;1(2):87-92
 10. Hemavathy, Mohammad Asif Kiresur, N S Sahana, J Chandrakala, Kumar V, Roy S. AmeloblasticFibrodentinosarcoma-A case Report of an uncommon odontogenic sarcoma. AOSR 2013;3(1):70-75
 11. Roshni Sharma, Sahana Srinath Aggressive central giant cell granuloma – A Case with diagnostic predicament. Journal of Oral & Maxillofacial Pathology (0973029X); 2014 Special Issue, Vol. 18, pS61. 
 12. Gopinath P, Sahana S. A 10-year retrospective study on epidemiology and clinicopathological presentation of solid and unicystic variants of ameloblastoma.Journal of Oral & Maxillofacial Pathology (0973029X); 2014 Special Issue, Vol. 18, pS61. 
 13. Sahana S, Iyengar A, Mysorekar V. CD 44 Expression in Dentigerous cyst, Radicular cyst and ameloblastoma, by immunohistochemical analysis. IOSR J Pharm. 2014;13:80-3.
 14. Sahana S, Kendole R, Srinath SK. Erupting Compound Odontome- A case report. J Dent and Med Sci. 2014. Mar;13(3):26-30
 15. SK Srinath, Sahana NS, SK Vishwanath, Singh R. Double inverted mesiodentes: Report of an unusual case. J Dr. NTR Univ of Health Sci. 2014;3(3):211-13
 16. Sahana S, Giraddi G, T Suresh, K.S. Rohit kumar, Kaura R, Gopinath P.Glandular odontogenic cyst- a rare case report. Archives of oral and scientific research 2015.
 17. Krishnappa S, Sahana S, Gopinath P, Krishnappa VS. Central giant cell granuloma in a 4-year-old female child. Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry. 2015 Oct 1;33(4):337.
 18. NS Sahana, Iyengar AR, Mysorekar V, Gopinath P. Snail Expression in oral squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med. 2016;3(2):99-103.
 19. Sahana S, Kendole RK, Gopinath P, Krishnappa S, Vishwanath SK. Economic methods used in fabrication of tissue microarray: A pilot study. J Oral MaxillofacPathol. 2016 Jan;20(1):86.
 20. Sahana S, Iyengar AR, Mysorekar V. Sonic hedgehog in oral squamous cell carcinoma: An immunohistochemical study.J Oral MaxillofacSurg Med Pathol. 2016 Sep;20(3):377.
 21. Sahana S, Iyengar AR, Mysorekar V, SK Srinath. Stem cells and its relevance in oral cavity: a review of literature. Int J Paediatr Dent. 2016;1(1):20-26.
 22. Sahana Srinath, Roshni Sharma, Srinath Krishnappa, Satish Yadava T, Pavana Gopinath.High grade B cell lymphoma- A case report.
 23. J Chandrakala, M Vidya, S Hemavathy, Sahana Srinath, T Suresh, T Satish Yadava.Estimation of silver nucleolar organizer regions in oral lichen planus, oral lichenoid reactions and oral lichenoid dysplasia. JOMFP 2017; 21:454
 24. Chandrakala J., Sahana Srinath, Girish Giraddi, Rohit Kumar Kendole.Adenoid Squamous cell carcinoma of oral cavity: a case report J Dent Shiraz univ med sci. 2018 Mar 19(1):68-73
 25. Sahana Srinath, Iyengar AR, Mysorekar V, SK Srinath. Immunohistochemical Evaluation of Cancer Stem Cells in Oral Potentially Malignant Disorders and Oral Squamous Cell Carcinoma Using ALDHA1. IJSR. 2019 Nov;8(11)
 26. Chandrakala J, Sahana Srinath, Chakrabarty A, T Satish. Mucormycosis- A case Report. RJDS. 2019 Jul;11(2):64-70
 27. Sahana Srinath, K J Vanitha, T Suresh. Adenomatoid Odontogenic Tumour- A case Report. 2019; 11(1):62-66
 28. Sahana Srinath, Dr. Asha Iyengar, Dr. Vijaya Mysorekar, Dr. Srinath S K. Evaluation of Sonic Hedgehog Pathway And Cancer Stem Cells In Potentially Malignant Oral Lesions And Different Grades Of Oral Squamous Cell Carcinoma And Its Correlation. (submitted for publication Journal of Oral Pathology and Medicine)
 29. Abhisikta Chakrabarty, Dr. Sahana Srinath, Dr. Capt. Suresh T, Dr. Rhea Verghese. Stereomicroscope in Enhancing the Skill of Grossing Pathological Specimen. IJSR. 2021 Feb;10(2)
 30. Nihal R Kothari, Dr. Sahana Srinath, Dr. S K Srinath. Current Protocols in Regenerative Endodontics: A review.IJDSIR. 2021 Jan;4(1)
 31. Mallayya C Hiremath,  SK Srinath,  Sahana Srinath,  T Ashwathy. Benign cementoblastoma associated with primary mandibular second molar: A rare case report. JOMFP. 2020:24(4);11-14
 32. Sahana Srinath, Dr.Meghashyama Kulkarni , Dr. Abhisikta Chakrabarty, Dr. Renuga S, Dr. Hajira Khatoon, Dr. Srinath S.K Oral manifestation of Covid19. Submitted to RJDS
 33. Abhishek G, Viswanath S K, Sahana Srinath, Abhisikta C, Srinath SK. Oral rehabilitation of a young female with dentinogenesis imperfecta during covid 19 pandemic:a clinical report. Submitted to RJDS
 34. Chandrakala J, Dr. Sahana Srinath, Dr. Suganya G, Dr. Abhisikta Chakrabarty. Traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilia – case series. IJSR. 2021 Jul;10(7):44-47
 35. S.K. Srinath, Dr .Padmapriya, Dr. Sahana N.S, Dr. Sushma H, Dr. Viswanath. Non surgical management of condylar fracture in a 12 year old patient. RJDS. 2020;12(1);49-52.
 36. Shilpa. S.sasalawadm. D.S1, Dr. Srinath.S.K, Dr. Sahana N S, Dr. Nihal R Kothari. Polyostotic fibrous dysplasia: A case report. RJDS. 2020;12(2);43-45
 37. Dr Renuga s, Dr. Sahana N.S, Dr Satish T yadav, Dr. Hajira Khatoon, Dr. Meghashyama Kulkarni , Dr. Abhisikta Chakrabarty.Current Advances in Forensic Dentistry- A Review Article. IJDSIR August – 2021,Vol -4, Issue -4, pg 16-22.

 

LIST OF ARTICLES PUBLISHED BY DR. SURESH T ( Total – 10)

 1. STEM Cells Hope or Hype? Karnataka State Dental Journal. 2005; Volume: 24, Issue 4: Page no 122-127. T, Bastian T.S, B.R. Ahmed Mujib.
 2. A rare radicular dens invaginatus of maxillary molar. Karnataka State Dental Journal. 2007; Volume 25, Issue 1: page no 24-25. Agarwal Rahul, Suresh. T, B R Ahmed Mujib.
 3. Clear cell odontogenic carcinoma”- a diagnostic dilemma. Archives of oral sciences & research. 2013, volume 4 issue 2 (july-december 2013). S Hemavathy , Chandrakala J, Sahana N.S, Suresh T.
 4. Glandular odontogenic cyst- a rare case report. Sahana srinath, Girish Giraddi, Suresh T, K.S. Rohit kumar, Rajat Kaura, Pavana Gopinath. Archives of oral and scientific research 2015.
 5. Silver stained nuclear organizer regions (AgNORs) – Predictors Of Incipient Cellular Alterations – A Review. Dr.Thippeswamy, TS Bastian, Prasad V, Suresh T. International Journal Research Health Allied Sciences 2015;1(1):16-19.
 6. Jurisprudence For Dental Practice. Karnataka State Dental Journal. Jan-March 2016; Volume 35, Issue 1. Dr.Ashwin P S, Dr. Suresh T.
 7. A Cross Sectional Study On Prevalence Of Dental Anxiety And Fear, Oral Habits And Awareness Of Oral Health Among The Students Of Dakshina Kannada District. Dr.Ashwin P S, Dr.Suresh T. Archives of oral and scientific research 2015.
 8. Sahana Srinath, K J Vanitha, T Suresh. Adenomatoid Odontogenic Tumour- A case Report. 2019; 11(1):62-66
 9. Abhisikta Chakrabarty, Dr. Sahana Srinath, Dr. Capt. Suresh T, Dr. Rhea Verghese. Stereomicroscope in Enhancing the Skill of Grossing Pathological Specimen. IJSR. 2021 Feb;10(2)
 10. Polymicrobial pathogenesis in covid -19 with emphasis on oral manifestations: A Review (accepted for publication in IJDSIR).

 

LIST OF ARTICLES PUBLISHED BY DR. CHANDRA KALA J

( Total – 10)

 1. “Clear Cell Odontogenic Carcinoma”- A Diagnostic Dilemma. Archives of Oral Sciences & Research. 2013, Volume 4 Issue 2 (July-December 2013) S Hemavathy , Chandrakala J, Sahana N.S, Suresh T.
 2. "Estimation Of Silver Nucleolar Organising Regions In Oral Lichen Planus, Oral Lichenoid Reactions And Oral Lichenoid Dysplasia"..Chandrakala J, Vidya.M, Dr Satish Yadava T, Dr Suresh T, Dr Sahana Srinath, Dr Hemavathty S. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology.2017sep1;21(3):454.
 3. “Caries Experience Among 3-5 Years Cleft Lip / Cleft Palate Patients, At Jain Hospital, Bangalore”. International Association Of Scientific Research-JDMS.2014 | Volume: 13 | Issue: 3 Ver .III | PAGE : 86-91. Rashmi M, Satish Yadav T, Chandrakala J.
 4. Adenoid Squamous Cell Carcinoma Of Oral Cavity: A Case Report. J Dent Shiraz Univ Med Sci., 2018 March; 19(1): 68-73. Chandrakala J, Sahana Srinath , Girish Giraddi , Rohit Kumar Kendole       .
 5. Orthokeratinised odontogenic keratocyst. Archives of Oral Sciences & Research.2013; 3(2):144-50. S Hemavathy , Sahana N.S, D Viany kumar, Suresh T, Chandrakala J, Mohammed Asif.
 6. Hamartoma of head and neck region. VG Doddawad, S Shivananda, KB Gaddikeri, J Chandrakala, KL Girish, world journal of pharmaceutical research 5 (12), 342-47
 7. Chandrakala J, Sahana Srinath, Chakrabarty A, T Satish. Mucormycosis- A case report. RJDS. 2019 Jul;11(2):64-70
 8. Evaluation of the antifungal efficacy of different concentration of curcuma longa on candida albicans. An invitro study. J Oral Maxillofac Patho .2019 May – Aug 23(2): 305.
 9. Chandrakala J, Dr. Sahana Srinath, Dr. Suganya G, Dr. Abhisikta Chakrabarty. Traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilia – case series. IJSR. 2021 Jul;10 (7):44-47
 10. Lip Prints similarities among the parents and their children. (Accepted for publication in JOMFP).

 

LIST OF ARTICLES PUBLISHED BY DR. SATISH YADAVA T.

(Total – 11)

 1. “Immunomorphological Assessment Of Regional Lymph Nodes For Predicting Metastases In Oral Squamous Cell Carcinoma”. Satish T Yadav, Madhu Shankari GS, Chatura K, Rani J Dhanuja, Rashmi M Indian Journal Of Dental Research (Pub Med Indexed) Year : 2012 | Volume: 23 | Issue : 1 | Page : 121-128
 2. “Caries Experience Among 3-5 Years Cleft Lip / Cleft Palate Patients, At Jain Hospital, Bangalore”. Rashmi M, Satish Yadav T, Chandrakala J. International Association Of Scientific Research-JDMS. Year: 2014 | Volume: 13 | Issue : 3 Ver.III | page : 86-91.
 3. “Dentistry as a career: Motives and perception of Dental students attending Dental colleges in Bangalore city, Karnataka. India”. Rashmi M, Karim virjee, Satish Yadava T, Vijayakumara N, Shoba M.  Journal of Indian Association of Public Health Dentistry. Year: 2014/ Volume 12/ Issue 3/ page 194-198.
 4. “Child Abuse By Burns – A Case Report”. Srinivas Murthy, Satish Yadav T, Dr Sreepradha, Dhanuja Rani J, Diwakar S. Annals and Essence Of Dentistry. Year : 2013 | Volume : V | Issue : 2 | Page : 13-15
 5. Peripheral ossifying fibroma in infant: A case report. Ravindranath A, Yaseen SM, Satish Y. J Dent Probl Solut 2 (2): 038-040. 10.17352/2394. 2015;8418.
 6. Comparative study of odontogenic keratocyst and orthokeratinized odontogenic cyst using ki67 and alpha smooth muscle actin
 7. High grade B cell lymphoma: A case report. International Journal Of Advances In Pediatric Dentistry . 2017 Vol 3, Issue 1,Pg 1-4
 8. Chandrakala J, Sahana Srinath, Chakrabarty A, T Satish. Mucormycosis- a case report. RGUHS Journal of Dental Sciences
 9. Estimation Of Silver Nucleolar Organising Regions In Oral Lichen Planus, Oral Lichenoid Reactions And Oral Lichenoid Dysplasia"..Chandrakala J, Vidya.M, Dr Satish Yadava T, Dr Suresh T, Dr Sahana Srinath, Dr Hemavathty S. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology.2017sep1;21(3):454.
 10. Dr Renuga s, Dr. Sahana N.S, Dr Satish T yadav, Dr. Hajira Khatoon, Dr. Meghashyama Kulkarni , Dr. Abhisikta Chakrabarty.Current Advances in Forensic Dentistry- A Review Article. IJDSIR August – 2021,Vol -4, Issue -4, pg 16-22.
 11. Lip Prints similarities among the parents and their children. (Accepted for publication in JOMFP).

 

List of Articles Published by Dr. G. Suganya.

(Total - 10)

 1. Survivin expression in oral lichen planus – Role in malignant transformation. Suganya .G, Bavle RM, Makarla S, Sudhakar M, Reshma V. Journal Of Oral & Maxillofacial Patholology: JOMFP. 2016 May; 20(2): 234.
 2. Case Report – A Malevolent Gingival Mass – Oral Primary Malignant Melanoma. Suganya G, RadhikaMB, Kamal Hasan, ReshmaV, Sreelatha S Hosthor. Journal of Dentistry and Oral Biosciences. 2012/Volume3/ Issue1, pg 20 – 21.
 3. Original Paper. A Comparative Study of DNA Retrieval from Incinerated Jaw Bone and Jaw Bone – Tooth Complex. Priyanjali Dutta, Radhika M B, Smita Shrishail Birajdar, G. Suganya, Soumya M, Sudhakara M. IJFPR, Vol. 03, No: 01 (Jan-June), 2013.
 4. Original Article. A Comparative Study of DNA Retrieval from Incinerated Forensic Jaw Bone - Tooth Complex. Smita Birajdar Shrishail, Priyanjali Dutta, Suganya G, Radhika MB, Lalita J. Thambiah, Soumya M. Journal of Dentistry and Oral Biosciences. 2011/Volume2/ Issue3.
 5. Case Report – Clinical manifestation of oculodentodigital dysplasia. Kayal vizhi. G, balaji subramaniyan, Suganya. G. Clinical manifestations of oculodentodigital dysplasia. Journal Of Indian Society Of Pedodontics And Preventive Dentistry. 2014 oct 1;32(4) : 350.
 6. A cuppa for caries free teeth – Review. Kayal vizhi G, Suganya G, Balaji subramaniyan R. International Journal Contemporary Medical Research. 2014; 1: 19- 27.
 7. Auto transplantation of a mandibular third molar tooth with immediate root canal therapy: a case series. Shwetha R S, Venugopal SS, Rashmi K, Jyoti Talawar, Suganya G, Ranjitha BB. International Journal Of Advance Research & Development. Vol 3, issue 10, pg 43-48.
 8. Topical Application of Antibiotics in Primary Teeth: An Overview. Kayalvizhi G, Subramaniyan B, Suganya G. Journal of Dentistry for Children-80:2, 2013.
 9. Chandrakala J, Dr. Sahana Srinath, Dr. Suganya G, Dr. Abhisikta Chakrabarty. Traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilia – case series. IJSR. 2021 Jul;10 (7):44-47
 10. Lip Prints similarities among the parents and their children. (Accepted for publication in JOMFP).

 

List of Articles Published by Dr. Jyoti Talawar.

(Total - 4)

 1. Odontogenic hamartomas – current concept. Leena Gharat, Jyoti Tahasildar, Sharada P. RGUHS Journal Of Dental Sciences, June 2012/ Vol 4/ Issue 2.
 2. Biochemical analysis of odontogenic cystic fluids. Anu Priya S. Chitra S, Hema Kn, Ashwini Bk, Jyoti Talawar, Parvin Rajulu, Achala Shenoy. Journal Of Dental Health Sciences – July 2013.
 3. Histopathological Patterns In Soft Tissue Tumors. Hema Kn, Anu Priya S, Ashwini Bk, Jyoti Talawar, Achala Shenoy, Parvin Rajulu. Journal Of Dental Health Sciences – July 2013.
 4. Auto transplantation of a mandibular third molar tooth with immediate root canal therapy: a case series. Shwetha R S, Venugopal SS, Rashmi K, Jyoti Talawar, Suganya G, Ranjitha BB. International Journal Of Advance Research & Development. Vol 3, issue 10, pg 43-48.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-04-2022 12:51 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080